Intense Water este brandul Clays Group SRL, cu sediul în România, Bihor, Lugașu de Jos, Nr.295  înscrisă  în  Registrul  Comerțului  j05  /  2-35/2018,  C.U.I  RO39793700.  În  sensul  legii privind protecția datelor cu caracter personal, noi suntem operator de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Dispoziții privind utilizarea platformei. 

Clienții  pot  accesa  prezentele  Termene  și  Condiții  prin  intermediul  platformei  la  secțiunea Termene și Condiții.

Pe platformă se găsesc doar produse noi, cu garanție și fără defecte.

Contractul de vânzare-cumpărare și acceptarea clauzelor acestuia se realizează în momentul trimiterii unei confirmări de comandă la adresa de e-mail pusă la dispoziție de client.

Regulamentul privind folosirea platformei

Utilizarea magazinului online se face prin crearea unui cont al clientului pe platformă, proces prin care sunt colectate și datele cu caracter personal, cu respectarea Politicilor de Confidențialitate.

Crearea   unui   cont   al   clientului   se   face   prin   opțiunea   de   creare   cont   existentă   pe platformă.Contul clientului poate fi șters de pe platformă prin sesizarea de către client printr -o declarație.

Clienții Intense Water  au posibilitatea modificării ori ștergerii datelor cu caracter personal și au dreptul de a fi actualizați cu privire la datele cu caracter personal ale acestora.

În  situația  în  care  clientul  furnizează  date  cu  caracter  personal  incomplete  ori  de natură să prejudicieze Platforma, Intense Water își rezervă dreptul de a anula ori bloca orice comandă, clientul fiind informat prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziția platformei.

Intense  Water  nu  este  responsabilă  pentru  operațiunile  efectuate  cu  numele  de  utilizator  și parola acestuia, cu titlu de excepție fiind situația în care divulgarea datelor mai sus menționate se face din vina platformei.

Furnizare de date inexacte incomplete ori eronate, intenționat sau fără intenție de către client atrage răspunderea integrală a acestuia.

Procesul de achiziționare livrarea și prețul

Achiziționarea produselor se poate efectua doar după crearea contului clientului prin adăugarea produsului/produselor în coș iar mai apoi efectuarea comenzii și confirmarea acesteia.

Plata produselor achiziționate pe Platformă se poate face prin plata online cu cardul de credit, prin transfer bancar, prin cont Paypal sau prin plata în ramburs pentru produsele care valorează sub pragul de 5000 de lei.

Contractul de vânzare-cumpărare se încheie prin confirmarea emailului de plată. Livrarea produselor se face pe întreg teritoriul spațiului European.

Livrarea se face prin curier, la adresa furnizată de cumpărător, informații cu privire la costurile de transport sunt furnizate în momentul plasării comenzii pe platformă.

Intense Water livrează orice proiect achiziționat în termen de 14 zile de la efectuarea comenzii.

Drepturile și obligațiile cumpărătorului

Clientul poate exercita dreptul de retragere din contract în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență Nr.34/2014.

Clientul se poate retrage din contractul de vanazare-cumpărare în termen de 14 zile de la data preluării bunurilor de către client sau un terț desemnat.

În cazul în care sunt transportate produse care necesită mai multe transporturi, termenul începe să curgă de la data primirii ultimului transport.

Transmiterea intenției de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare se face către adresa de email contact@intensewater.eu printr o declarație de retragere din contract.

Dacă clientul optează pentru retragerea din contract Intense Water are obligația de a rambursa toate sumele încasate de la client pentru comanda respectivă în termen de 14 zile de la data informării de către client cu privire la anulare.

Clientul are obligația de a returna produsul către Intense Water în termen de 14 zile de la data trimiterii declarației de retragere din contract.

Drepturile și obligațiile vânzătorului

Intense Water este garanta pentru viciile aparente și ascunse în conformitate cu prevederile

Drepturile dobândite de client în momentul accesării platformei

Intense  Water  are  dreptul  de  a  publica  ori  anula  oferte,  de  a  modifica  prețurile, fără a leza

Codului Civil

Situațiile  care  nu  sunt  reglementate  în  prezenții  Termeni  și  Condiții,  vor  cădea  sub  imperiul

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Considerăm   că   asigurarea   dreptului   la   protecția   datelor   cu   caracter   personal   este   un angajament fundamental Intense Water, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare procesării datelor dvs. în deplină conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul  general  privind  protecția  datelor”  sau  „GDPR  ”),  Precum  și  cu  orice  altă

colectăm, folosim, transferăm și protejăm datele dvs. personale atunci când interacționați cu noi despre produse și servicii, inclusiv site-ul nostru web sau aplicațiile mobile.

Ne  rezervăm  dreptul  de  a  actualiza  și  modifica  periodic  această  politică  de  confidențialitate pentru a reflecta orice schimbări aduse modului în care prelucrăm datele dvs. personale sau orice  modificare  a  cerințelor  legale.  În  cazul  unor  astfel  de  modificări,  vom  afișa  versiunea modificată a Politicii de confidențialitate pe site-ul nostru web, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei politici de confidențialitate.

Ce fel de date cu caracter personal colectăm?

Intense  Water  colectează  date  cu  caracter  personal  de  la  clienții  săi,  cum  ar  fi:  numele, prenumele, e-mailul, numărul de telefon, adresa, adresa IP, cookie-urile etc. numai dacă acestea sunt furnizate voluntar de către client. Refuzul de a furniza aceste date duce la

Scopul colectării datelor cu caracter personal este onorarea comenzilor (emiterea facturii, certificatului  de  garanție  și  livrarea  produselor),  comercializarea  și  elaborarea  statisticilor necesare dezvoltării serviciilor furnizate.

Datele dvs. pot fi colectate în următoarele situații: a) crearea unui cont pe site

 1. achiziționarea unui produs de pe site
 2. abonarea la newsletter printr-un formular de pe site d) returnarea

Informațiile  colectate  de  Intense  Water  în  scopul  îndeplinirii  comenzilor  (de  exemplu:  nume, prenume,  adresă,  număr  de  telefon),  pot  fi  furnizate  parțial  companiilor  de  curierat  pentru trimiterea și livrarea coletelor.

Informațiile colectate de Intense Water în scopuri publicitare (de exemplu, cookie-uri, IP, adresă de e-mail) pot fi utilizate pentru comunicări de marketing direcționate pe care le facem prin terțe părți, care la rândul lor îndeplinesc condițiile GDPR, cum ar fi:

 • Servicii de marketing
 • Cercetare de piață și servicii de sondare
 • Servicii de plată

Nu colectăm sau prelucrăm altfel date sensibile, incluse în Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date privind minorii cu vârsta sub 16 ani.

Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât aveți un cont pe platforma Intense Water. Puteți să ne cereți să ștergem anumite informații sau să închidem contul în orice moment și vom răspunde la astfel de solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, inclusiv după închiderea contului, acolo unde legea aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs. personale

Dacă este cazul, putem transmite sau oferi acces la anumite date personale ale dvs. către următoarele categorii de destinatari:

 1. a) companii din același grup de companii ca Intense Water; b) furnizori de servicii de curierat;
 2. furnizori de servicii de plată / servicii bancare;
 3. furnizori de servicii de marketing / telemarketing; e)  furnizori de servicii de cercetare de piață;
 4. firme de asigurari;
 5. furnizori de servicii IT;
 6. alte companii cu care putem dezvolta programe comune pentru a oferi bunurile și serviciile noastre pe piață.

Dacă  avem  o  obligație  legală  sau  dacă  este  necesar  să  apărăm  un  interes  legitim,  putem dezvălui anumite date cu caracter personal autorităților publice.

Ne  asigurăm  că  accesul  la  datele  dvs.  de  către  terți  în  temeiul  dreptului  privat  se  face  în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, pe baza contractelor încheiate cu aceștia.

În prezent stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în România.

Cu  toate  acestea,  putem transfera anumite date cu caracter personal către entități situate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări pentru care Comisia Europeană nu a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Vom  lua  întotdeauna  măsuri  pentru  a  ne  asigura  că  orice  transfer  internațional  de  date  cu caracter  personal  este  gestionat  cu  atenție  pentru  a  vă  proteja  drepturile  și  interesele. Transferurile  către  furnizorii  de  servicii  și  alte  terțe  părți  vor  fi  întotdeauna  protejate  de angajamente contractuale și, după caz, de alte garanții, precum clauze contractuale standard emise  de  Comisia  Europeană  sau  scheme  de  certificare,  precum  Scutul  de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal. transferat din interiorul UE în Statele Unite.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. Personale?

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea măsurilor tehnice și organizaționale adecvate, în conformitate cu standardele din industrie.

Transmiterea datelor dvs. personale se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și

Pentru  a efectua plăți, folosim serviciile procesorului de plăți PayU. Orice informație de plată este criptată folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2.

În ciuda măsurilor luate pentru a vă proteja datele cu caracter personal, vă avertizăm că transmiterea informațiilor prin Internet, în general sau prin alte rețele publice, nu este complet sigură, există riscul ca datele să poată fi văzute și utilizate de terți. petreceri. neautorizat. Nu putem fi considerați responsabili pentru astfel de vulnerabilități în sisteme pe care nu le putem controla.

Drepturile clientului cu privire la datele cu caracter personal

Regulamentul general privind protecția datelor vă oferă o serie de drepturi cu privire la datele dvs. personale. Puteți solicita acces la datele dvs., puteți corecta orice erori din fișierele noastre și  /  sau  vă  puteți  opune  prelucrării  datelor  dvs.  personale.  De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere competentă sau de a vă adresa personale, dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Soluționarea litigiilor

În cazul existenței unui litigiu între Intense Water și client, acesta va fi soluționat de către cele două  părți,  pe  cale  amiabilă,  dacă  medierea  amiabilă  nu  este  posibilă,  atunci  soluționarea litigiilor se va face de către instanța competentă de pe lângă sediul Vânzătorului.

Politica Cookies

Prevederi finale

Legislația actuală are prioritate față de prezenții Termeni și condiții, în situația în care există un conflict între prevederi.

Intense  Water  are  posibilitatea  de  a  modifica  prezenții  Termeni  și  Condiții  atunci  când  este necesar.  Clienții  fiind  informați  de  către  vânzător  într-un termen de 14 zile de la modificările făcute.

Datele  cu  caracter  personal  furnizate,  nu  sunt  dezvăluite  altor entități, cu excepția entităților împuternicite în acest sens pentru a facilita executarea contractului.

Intense Water livrează orice proiect achiziționat în termen de 14 zile de la efectuarea comenzii. Clienții ne pot contacta cu privire la orice nelămuriri la adresa de email  contact@intensewater.eu